top of page
קורס נהר
drawing2.png

למי? 
חותרים מנוסים שכבר יודעים לבצע גלגול עצמאי

מה בקורס: 

  • קריאת מים וזרם

  • כניסה ויציאה מזרם חוזר

  • מעבר מצד לצד מול זרם

  • חתירה במים זורמים ומעבר במים לבנים 


משך הקורס: 

יומיים מלאים

מחיר:
1600 ש"ח 

מתי ואיך: 

הקורס מותנה בקבוצת משתתפים. מתקיים באופן קבוע אחת לשנה בתאריך המתפרסם מראש. ניתן לתאם מועדים נוספים לקבוצות בלבד. 

בואו ללמוד ולחתור עם הטובים ביותר

drawing2.png
bottom of page